Informatyk w każdej firmie ?

To możliwe ! Sprawdź, że Twoją firmę na to stać !

Oferujemy rozwiązanie które pozwoli abyś poczuł, że w Twojej firmie pracuje fachowy informatyk za ułamek kosztów.

Sprawdź naszą ofertę !

Zarejestruj się aby dowiedzieć się więcj !

Wszystkie pola są wymagane.

O nas

Kim jesteśmy

Współczesne usługi IT wymagają szybkich i prostych rozwiązań, by nadążały za dynamiką współczesnego biznesu. Platforma ITCover.me to innowacyjna usługa pozwalająca obniżyć koszty obsługi informatycznej, dostarczając wysokiej klasy specjalistów IT.

Naszym celem było stworzenie usługi w formie platformy gdzie pod jednym szyldem ITCover.me oferujemy Państwu kompleksową opiekę programisty, wsparcie grafika, on-line helpdesk i wiele więcej.

Aktualizacje na stronie? Nowe funkcjonalności? Przeprojektowanie layoutu? Dzięki ITCover.me wszystko to zostanie zrealizowane szybko i efektywnie pod jednym szyldem. Platforma on-line która oddajemy w Państwa ręce pozwala zgłaszać usterki czy dodać nowe zlecenie przez każdego pracownika Państwa firmy.

Wybierając dogodny pakiet zabezpieczą Państwo swoją firmę od strony IT zgodnie z własnymi potrzebami. Takie rozwiązanie jest wielokrotnie tańsze niż etat informatyka oraz bardziej elastyczne – płacimy za usługę . Dzięki naszemu wsparciu zredukują Państwo koszty obsługi IT

Historia itCover.me ściśle związana jest z firmą projektPartner.  Klienci firmy projektPartner wielokrotnie zwracali się o pomoc w utrzymaniu aplikacji internetowych, stron www, sklepów które w niej zamawiali.

Z czasem liczba klientów korzystających z takiej pomocy wzrosła na tyle, że zasadne stało się stworzenie całego zaplecza dla szeregu takich usług.

100% Skuteczności

Nasi konsultanci są rozliczani za efekt swoich działań nie zaś za działania. Dlatego jeżeli tylko rozwiązanie jest możliwe do osiągnięcia z poziomu jego stanowiska to problem zawsze jest rozwiązywany.

Nasi konsultanci mogą polegać na bardziej doświadczonych kolegach, którzy mają obowiązek ich wesprzeć w rozwiązywaniu problemów naszych klientów.

Celem całego zespołu jest rozwiązanie problemu.

Elastyczne abonamenty

Zestaw elastycznych abonamentów pozwala dostosować ofertę do potrzeb.

Płacisz za to czego potrzebujesz !

Jeżeli mimo to nie znajdziesz odpowiedniego mamy rozwiązanie:

Tailored.me

Prosty i funkcjonalny system Helpdesk

Do zarządzania zleceniami, przebiegiem umowy, służy prosty i funkcjonalny system pm.ppartner.pro

Opcjonalnie Hosting w naszym Data Center

Konkurencyjne ceny.

Codziennie backupy.

SLA 98 %

PHP

RAILS

.NET

Nasze kompetencje

%

CRM / CMS

%

WordPress, Joomla!

%

Sklepy internetowe

%

Aplikacje dedykowane

Administratorzy aplikacji

Administratorzy aplikacji, operatorzy zarządzają konfiguracją Twojej aplikacji. Dbają o aktualizacje i dostosowują do zmieniająch się potrzeb. Mogą też zarządzać konktentem w Blogach, CMS, stronach firmowych. Sklep internetowy nie stanowi dla nich problemu.

Graficy

Pomogą dostosować wygląd aplikacji do Twoich potrzeb.

Doradzą jak skomponować motyw graficzny, jak optymalnie zaprojektować UI

Programiści

Programiści wprowadzą zmiany w Twojej aplikacji, dodadzą nowe funkcjonalności.

Poprawią usterki i zmienią działanie funkcji dostosowując je do Twoich potrzeb.

Menadżerowie projektu

Pokierują rozwojem Twoich aplikacji internetowych, „na czas, na pewno” !

Jak to działa?

Zasada działania jest prosta : płacisz kiedy i na ile potrzebujesz.

Jeżeli nie chcesz kontynuować korzystania z usługi – po prosty przestajesz płacić.•

Zalety:

 1. Łatwości rozpoczęcia korzystania z usług, brak konieczności podpisywania umowy.
 2. Możliwość wybrania sobie dokładnie takich składników abonamentu jakie są najbardziej porządane. Nie dotyczy predefiniowanych abonamentów.
 3. Łatwość rezygnacji z usług – wystarczy nie opłacić FV proforma.

 

 


• jeżeli po zaprzestaniu z korzystania chcesz wrócić do nas, konieczne będzie uregulowanie płatności od momentu zakończenia korzystania z usług do momentu wznowienia, licząc pełnymi okresami abonamentowymi.

Regulamin

§1 USŁUGODAWCA

1. Usługodawcą prowadzącym działalność w ramach niniejszego serwisu pod adresem elektronicznym itCover.me jest

projektPartner,  02 – 798 Warszawa ul. Wańkowicza 1,  NIP: 7951820249, REGON: 141661726.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem tel.: +48 737 44 66 77 ( koszt połączenia za minutę zgodnie z cennikiem własnego operatora)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@projektpartner.pl
2. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z serwisu przez Usługobiorcę oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, o czym poinformuje swoich klientów drogą mailową z 21 dniowym wyprzedzeniem.

 

 §2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG
1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem niniejszego serwisu usługi wyszczególnione, opisane oraz dostępne w dacie zawarcia umowy o świadczenie usług.

2. Warunkiem świadczenia w/w usług jest zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

 §3 AKTYWOWANIE USŁUGI

 

1. Klient składa zamówienie ze strony itcover.me, bądź z panelu drogą email na adres biuro@projektpartner.pl akceptując przesłaną wcześniej ofertę.

2. Aktywacja usługi przeprowadzana jest pół automatycznie, weryfikowana przez pracownika. Po aktywacji klient otrzymuje drogą elektroniczną dane do logowania.

3. Po opłaceniu usługi konto usługi  staje się kontem opłaconym.

4. Wprowadzanie zgłoszeń w ramach usługi odbywa się wyłącznie przez portal https://pmp.ppartner.pro .

4. Akceptując niniejszy regulamin konsument wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem upływem terminu, o którym mowa w art.27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

 §4 CENY I PŁATNOŚĆ
1. Usługodawca zapewnia niezmienność cen usług w czasie trwania okresu rozliczeniowego.

2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego Usługobiorca ma prawo przedłużyć usługę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Płatność za konto można dokonać w czasie trwania testu usługi oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

4. Usługobiorca może zrezygnować z usługi nie uiszczając płatności za kolejny okres rozliczeniowy, w takim przypadku nie jest konieczne inne działanie.

5. W przypadku blokady usługi, można ją odblokować na podstawie przesłanego potwierdzenia wpłaty drogą elektroniczną.

6. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi w przypadku gdy:

• Usługobiorca działa poza granicami prawa polskiego,

• Usługobiorca zalega z płatnościami ponad 14 dni mimo deklaracji chęci korzystania z usługi, lub z płatnościami za usługi dodatkowe.

7. Rozliczenia płatności możliwe są tylko poprzez przelew bankowy.

8. Opłacone usługi nie podlegają zwrotowi.

 

 §5 PRYWATNOŚĆ

 

1.  Usługodawca zapewnia prywatność danych, w tym poczty elektronicznej, swoim Usługobiorcom.

2.  W szczególnych przypadkach zastrzega się prawo udostępnienia zawartości konta oraz baz danych organom państwowym do tego uprawnionym np. prokuraturze.

3.  Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, przez Usługodawcę w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do Usługobiorcy.

Usługobiorca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych podmiotom zajmującym się rejestracją domen internetowych wyłącznie w celu oraz niezbędnym zakresie wymaganym do ich rejestracji.

Każdy ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Usługodawcy w każdym czasie, bez opłat.

 

 §6 ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 

1. Serwery dostępne są do użytku Usługobiorcy przez całą dobę.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do krótkich przerw w działaniu usługi wynikających z okresowych konserwacji (aktualizacji) systemu lub spowodowanych sytuacjami nieprzewidywalnymi (klęski żywiołowe, awarie łącz międzynarodowych itp).

3. W przypadku planowanej przerwy w działaniu usług, usługodawca zobowiązuje się do poinformowania wszystkich Usługobiorców o tym fakcie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za materiały, które zostały umieszczone na koncie Usługobiorcy.

5. Usługodawca może wypowiedzieć świadczenie usług Usługobiorcy w przypadku naruszenia zasad określonych przez Usługobiorcę w niniejszym regulaminie.

6. W przypadku braku dostępu do usługi z winy Usługodawcy dłużej jak 24h w trybie ciągłym, Usługodawca zobowiązuje się do wydłużenia o 1 miesiąc abonamentu za każde rozpoczęte 24h przerwy.

7. Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę w przypadku przekroczenia dozwolonego transferu miesięcznego w kwocie 3zł netto za 1 GB transferu. Usługobiorca może zażądać zmiany ustawienia na auto-zawieszenie konta przy przekroczeniu transferu, aby uniknąć dopłat.

8. Usługodawca zobowiązuje się do tworzenia cyklicznych, automatycznych kopii danych klientów i trzymania ich na oddzielnych serwerach.

9. Usługodawca zapewnia, ze dokłada wszelkich starań, aby usługa działała w trybie ciągłym i zobowiązuje się do usuwania usterek w jak najkrótszym czasie.

10. Usługodawca zastrzega, iż w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności przez Usługobiorcę niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

11. Wsparcie techniczne dla Klientów jest świadczone w trybie ciągłym 24 godziny na dobę przez cały okres obowiązywania umowy.
 §7 ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 

1. Wszyscy Usługobiorcy są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet. Usługobiorcy zobowiązują się m.in. do nienaruszania dóbr osobistych podmiotów trzech poprzez treści albo zawartość umieszczoną na swoich kontach.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi bez zwrotu poniesionej opłaty za korzystanie z usługi, jeżeli:

• na koncie Usługobiorcy będą umieszczone treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym w tym treści rasistowskie, faszystowskie, wzywającym do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, naruszające dobra osobiste.

• Usługobiorca będzie rozsyłał wiadomości i treści niezamówione przez odbiorcę, m.in. typu spam,

• Usługobiorca działa na szkodę innych użytkowników sieci Internet,

• Usługobiorca nie uiścił opłat za usługę w właściwym terminie,

• Usługobiorca uruchamia programy typu shoutcast, dcchub lub innych transmitujących w czasie rzeczywistym dźwięk lub obraz,

• Usługobiorca nagminnie przekracza zasoby systemowe (naruszanie stabilności).

3. Obowiązkiem Usługobiorcy jest utrzymanie aktualnych danych kontaktowych, zapisanych w panelu klienta.

4. Usługobiorca nie może przekazywać haseł dostępu do konta podmiotom trzecim, chyba że podmioty te posiadają stosowne upoważnienie.

5. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

6. W przypadku roszczeń podmiotów trzecich skierowanych do Usługodawcy za niezgodne z prawem działanie Usługobiorcy albo nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega dalsze skutki prawne w stosunku do Usługobiorcy.

 

 §8 ROZWIĄZANIE UMOWY

 

1. Umowa wygasa automatycznie z w przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym na proformie, która kończy okres rozliczeniowy.

2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdej chwili za porozumieniem stron.

 

 §9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 

 §10 REKLAMACJE

 

1. Abonent składa reklamacje w formie elektronicznej:

• https://pmp.ppartner.pro

 

 §11 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

 

1. Faktura za usługę zostanie wystawiona przez Usługobiorcę w miesiącu aktywacji, oraz wysłana do klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Do umowy pomiędzy Ustawodawcą a Usługobiorcą mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

2. Informacje o produktach, specyfikacje oraz ilustracje zawarte na stronach Usługodawcy zostały opracowane na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie ich publikacji.

3. Prawa autorskie, w tym wszelkie materiały oraz ich układ w na stronach Usługobiorcy są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja, bez pisemnej zgody Usługobiorcy, są zabronione. Niektóre elementy stron Usługodawcy są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

4. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Zalety

Jak to robimy

Rozwój aplikacji

Klient który powierza nam opiekę nad swoją aplikacją internetową, portalem, CRM, CMS, może się spodziewać, że nie tylko pomożemy w utrzymaniu i zarządzaniu ale również w rozwoju.

Rozwój jest nieodzownym elementem życia aplikacji. Zmienia się nie tylko wygląd ale i potrzeby użytkowników, czasem przepisy prawa itp.

Dlatego można na nas liczyć i w tej dziedzinie.

Pełna dokumentacja naszych działań

Prowadzimy kompletną dokumentację naszych działań, zarówno w zakresie utrzymania jak i rozwoju.

Zmiany są dokumentowanie. Kod aplikacji zawsze jest wersjonowany w repozytorium GIT.

Zgłoszenia i i ich historia jest zachowywana.

Zawsze można prześledzić jakie czynności były podejmowane.

Administracja infrastrukturą IT

Każda internetowa aplikacja działa w oparciu o jakąś infrastukturę IT.

Serwery, system operacyjny, sieć, to wszytko należy monitorować oraz stale aktualizować, od tego zależy nie tylko stabilnośc ale również bezpieczeństwo.

Nasi administratorzy służą pomocą.

Programiści

Wiele zgłoszeń dotyczących błędów będzie wymagało poprawek w kodzie aplikacji.

Tę pracę wykonają nasi programiści. Są to specjaliści PHP, Ruby, Java, .NET, JavaScript.

Stała kontrola jakości

Stale kontrolujemy jakość naszych usług. Monitorujemy zadowolenie klientów, sprawdzamy czy możemy coś zmienić aby jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki.

Najlepsi pracownicy są nagradzani. Doceniam zaangażowanie i solidność, bo wiemy, że ma to wielkie przełożenia dla aplikacji którymi się opiekujemy.

Profesjonalny system helpdesk

Naszym klientom  udostępniamy profesjonalny helpdesk, bogaty w funkcje i prosty w obsłudze.

Dostępny  z urządzeń mobilnych – również poprzez dedykowane aplikacje Android, iOS, Windows Phone.

Trochę historii…

2015

Wydzielenie itCover.me z projektPartner

Wydzielenie itCover.me z projektPartner.

2014

Ilość systemów pod opieką przekroczyła 20

Ilość systemów którymi się opiekujemy przekroczyła 20.

2008

Powstanie firmy projektPartner

Firma projektPartner powstała w roku  2008.

Jej założycielami byli konsultanci, programiści, architekci biznesowi, mający bogate doświadczenie zawodowe. Biorąc udział w wielu spektakularnych i prestiżowych projektach, zespół zyskał doświadczenie i dostęp do najnowszych technologii.

Start

Trochę faktów o nas

w liczbach

Projekty

Klienci

litrów kawy

RBH

Nasze ceny

Wybierz pakiet

Cover.me!

9900/ miesiąc netto

 • Opieka w trybie 8/5
 • On-line helpdesk
 • Konsultant programista 5 RBH / m-c
 • Konsultant operator 10 RBH / m-c
 • PM – zarządzania projektem on-line
 • Hosting V1*:
  • 1 vCPU
  • 2 GB
  • 10 GB
  • Bez limitu transferu
  • Backup / tydzień

  Kup

* – PHP / Rails / .NET

Max.me!

1499/ miesiąc netto

 • Opieka w trybie 24/7
 • On-line helpdesk
 • Konsultant programista 20 RBH / m-c
 • Konsultant operator 50 RBH / m-c
 • Konsultant grafik 15 RBH / m-c
 • PM – zarządzania projektem on-line
 • Hosting V3 *:
  • 2 vCPU
  • 8 GB
  • 100 GB
  • Bez limitu transferu
  • Backup / dzień

  Kup

* – PHP / Rails / .NET

Tailored.me!

...Pakiet szyty na miarę

Nie znalazłeś pakietu dla siebie który idealnie wpisywał by się w Twoje potrzeby? Pakiet Tailored.me pozwoli stworzyć usługę szytą na miarę Państwa oczekiwań. Dopasowane wymagania pozwolą zawęzić koszty do maksimum – płacisz za to czego wymagasz!.WYBIERZ

Nie wykorzystane RBH nie przechodzą na kolejny miesiąc

Poczytaj o pakietach!

Cover.me – pakiet podstawowy. Jeżeli nie mają Państwo dużych wymagań co do serwera, aplikacja firmowa spełnia rolę strony informacyjnej, nie jest narażona na nadmierne obciążenie duża ilością logowań. Polecamy ten właśnie pakiet, wsparcie konsultanta i programisty w pełni zaspokoją wymagania niezbędne do aktualizacji treści aplikacji.

Adapt.mepakiet elastyczny. Państwa firma to dynamiczna spółka, nastawiona na szybką ekspansje na rynku? Adapt.me pozwoli zaspokoić wymagania firm które stawiają na szybkość i elastyczność. Polityka firmy wymaga szybkich i częstych aktualizacji strony, aplikacja posiada rozbudowany koszyk zakupów, CRM i CSM? W dynamicznym okresie wprowadzania nowego produktu czy nowej usługi, gdzie wymagane są częste aktualizacje treści strony. Z kolei w zrównoważonym okresie po premierowym/wdrożeniowym gdy tak częste zmiany aplikacji nie będą wymagane. Adapt.me idealnie sprawdzi się w takim środowisku.

Max.me – pakiet kompletny. Usługa zaspokoi potrzeby, utrzymania i rozwój kompleksowej aplikacji na wielu płaszczyznach. Codzienne aktualizacje, duża ilość wyświetleń, zintegrowany sklep i wiele innych. Wybierając Max.me w pełni zabezpieczą Państwo swoją aplikacje, zapewniając dynamiczny rozwój przy stabilnym utrzymaniu.

Tailored.mepakiet szyty na miarę. Nie znaleźli Państwo pakietu który spełniał by postawione mu cele? Nic straconego, jako profesjonaliści stworzymy ściśle dopasowany pakiet do garnituru wymagań postawiony przez Państwa aplikacje.

Hosting Ruby on Rails

Podstawowy

50/ miesiąc netto

 • Pojemność 1GB
 • VCPU 1
 • Kup

Premium

249/ miesiąc netto

 • Pojemność 20GB
 • vCPU 4
 • SSL 98%
 • Kup

CENY JEDNOSTKOWE

W PAKIECIE TANIEJ!

Kod Nazwa Jednostka miary Cena zł, netto
SLA1 Wsparcie 8/5 miesiąc 300zł
SLA2 Wsparcie 24/7 miesiąc 1 000zł
K2R Konsultant programista rbh 80zł
K1R Konsultant operator rbh 30zł
K3R Konsultant grafik rbh 120zł
vCPU vCPU – wirtualny procesor szt 30zł
RAM Pamięć ram GB 30zł
HDD Pamięć dyskowa GB 20zł

RBH- jedna roboczo godzina

GB– 1 Gigabajt przestrzeni dyskowej

Namiary

Jak się z nami skontaktować

Biura

Domaniewska 49, Warszawa, PL

Dzwoń

+48 737446677

Email

biuro@itcover.me

Godziny pracy biura

Poniedziałek – Piątek 9:00 – 17:00

Get in touch!

wyślij nam wiadomość